ข่าวประกาศ
เพิ่มเติม...
  LINK
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โรงเรียนนายเรืออากาศ
  โรงเรียนนายเรือ
  วิทยาลัยพยาบาลทหารบก
  วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รร.ยุพราช
  รร.สันป่าตองวิทยาคม
  รร.มงฟอร์ต
  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รร.ปริ้นรอยแยลวิทยาลัย
  รร.ดาราวิทยาลัย
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
หมายเหต :-
คือ วัน-เดือน-ปี ปัจจุบัน
_
คือ วันที่มีกิจกรรม สามารถคลิกตรงวันที่ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม
 1. การเดินทางไปสอบเตรียมทหาร ปี 57 31 มีนาคม 2557
 2. เปิดเทอม คอร์สโควตา cmu'58 วันแรก 08 มีนาคม 2557
 3. เปิดค่าย เตรียมทหาร มีนา57 AMT CADET # 2 05 มีนาคม 2557
 4. การเดินทางไปสอบ นักเรียนจ่าอากาศและช่างฝีมือทหาร 01 มีนาคม 2557
 5. เปิดคอร์สเทอม 2/2556 รายวิชาทุกระดับชั้น 16 พฤศจิกายน 2556
 6. เปิดคอร์สเตรียมทหารเทอม 2 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 09 พฤศจิกายน 2556
 7. ปิดคอร์สตุลาคม รายวิชาทุกระดับชั้น 03 พฤศจิกายน 2556
 8. เปิดเรียน หลักสูตรรายวิชาและVIP มัธยม 12 ตุลาคม 2556
 9. สอบPRE - QUOTA วันที่ 2 28 กรกฎาคม 2556
 10. สอบPRE - QUOTA วันที่ 1 27 กรกฎาคม 2556

READ MORE ...

 กำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปี 57


ตามปฏิทินอย่างไม่เป็นทางการ รอบระบบรับตรง เริ่มลงทะเบียน (ระบบออนไลน์ที่ http://admission.pi.in.th) ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันปิดรับสมัคร และสมัคร ๒๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

กำหนดเกณฑ์ GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ GPA กลุ่มสาระคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ GAT ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และ PAT2 ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน สำหรับการคัดเลือกด้วยคะแนน GAT และ PAT2 ครับ

ไม่ใช้ 7 วิชาสามัญ 

รายละเอียดทั้งหมดรอติดตามจากระเบียบการฉบับจริงจ้า  
หรือเข้าไปสอบถามได้ที่  https://www.facebook.com/pi.admission

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ด้านคุณสมบัติ http://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/law
คุณสมบัติและหลักฐาน

 ประกาศเมื่อ : 29-11-2013
กำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปี 57
ผู้อำนวยการสถาบัน
นาวาอากาศเอกไชยวัฒน์ กาศโอสถ
รองผู้อำนวยสถาบัน
นาวาอากาศเอกชเนนทร์ สุขวารี
ผู้จัดการสถาบัน
เรืออากาศเอกอมรเทพ แต่เชื้อสาย
Log in
Username
Password
  

 GALLERY
 ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม...