ข่าวประกาศ
เพิ่มเติม...
  LINK
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โรงเรียนนายเรืออากาศ
  โรงเรียนนายเรือ
  วิทยาลัยพยาบาลทหารบก
  วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รร.ยุพราช
  รร.สันป่าตองวิทยาคม
  รร.มงฟอร์ต
  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รร.ปริ้นรอยแยลวิทยาลัย
  รร.ดาราวิทยาลัย
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
หมายเหต :-
คือ วัน-เดือน-ปี ปัจจุบัน
_
คือ วันที่มีกิจกรรม สามารถคลิกตรงวันที่ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม
 1. การเดินทางไปสอบเตรียมทหาร ปี 57 31 มีนาคม 2557
 2. เปิดเทอม คอร์สโควตา cmu'58 วันแรก 08 มีนาคม 2557
 3. เปิดค่าย เตรียมทหาร มีนา57 AMT CADET # 2 05 มีนาคม 2557
 4. การเดินทางไปสอบ นักเรียนจ่าอากาศและช่างฝีมือทหาร 01 มีนาคม 2557
 5. เปิดคอร์สเทอม 2/2556 รายวิชาทุกระดับชั้น 16 พฤศจิกายน 2556
 6. เปิดคอร์สเตรียมทหารเทอม 2 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 09 พฤศจิกายน 2556
 7. ปิดคอร์สตุลาคม รายวิชาทุกระดับชั้น 03 พฤศจิกายน 2556
 8. เปิดเรียน หลักสูตรรายวิชาและVIP มัธยม 12 ตุลาคม 2556
 9. สอบPRE - QUOTA วันที่ 2 28 กรกฎาคม 2556
 10. สอบPRE - QUOTA วันที่ 1 27 กรกฎาคม 2556

READ MORE ...

 จัดให้!! ตารางสอบตรง มศว 57 (สำหรับอยากสอบ 2 คณะ)


นที่สุดก็เริ่มแล้วนะคะกับการ สมัครสอบตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพูดได้เต็มปากเลยว่าสนามสอบ มศว เป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการสอบตรงมาเลยทีเดียวค่ะ เพื่อน ๆ ม.6 กว่าเจ็ดแปดหมื่นคนจะมารวมตัวกัน โดยเฉพาะสนามสอบที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี บอกเลยว่าหากันลำบากมากค่ะ เสื้อขาวให้เต็มไปหมดเลย 555

         แต่ว่าการสอบของ มศว จะแบ่งออกเป็น 2 วันค่ะ โดยที่ทาง มศว ไม่ได้มีข้อห้ามว่าสมัครได้แค่คณะเดียว ขอเพียงแค่ตารางสอบไม่ชนกันก็สอบได้แล้วค่ะ หลัก ๆ คือจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 วัน วันแรกจะเป็นของทางสายศิลป์ ส่วนวันที่ 2 จะเป็นของทางสายวิทย์ค่ะ คณะไหนมีวันสอบวันไหนบ้าง ตามมาดูเลยค่ะ

 

ม.6 - ปวช. - เด็กซิ่ว สมัครคณะไหนได้บ้าง ? 

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับซิ่วหรือเทียบเท่า)
      - คณะทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และระนอง)
      - คณะเภสัชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
        สถิติ, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, คหกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

   สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      - คณะพยาบาลศาสตร์
      - คณะสหเวชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี, อัญมณีและเครื่องประดับ)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี)
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
        การจัดการทรัพยากร
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์)
 
     สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)    
      - คณะมนุษยศาสตร์
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ
        การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
(ไม่รับเทียบเท่า)
      - คณะศิลปกรรมศาสตร์
      - คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะสังคมศาสตร์
      - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
      - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
      - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากแฟนเพจ PRswu และข้อมูลจาก เว็บ Dek-Dประกาศเมื่อ : 28-06-2013
จัดให้!! ตารางสอบตรง มศว 57 (สำหรับอยากสอบ 2 คณะ)
ผู้อำนวยการสถาบัน
นาวาอากาศเอกไชยวัฒน์ กาศโอสถ
รองผู้อำนวยสถาบัน
นาวาอากาศเอกชเนนทร์ สุขวารี
ผู้จัดการสถาบัน
เรืออากาศเอกอมรเทพ แต่เชื้อสาย
Log in
Username
Password
  

 GALLERY
 ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม...